Certificaat aanvragen

Ook uw reeds geplaatste installatie van een certificaat voorzien?

U heeft reeds een installatie en u wil ook graag uw installatie laten certificeren door Stichting Garantiefonds ZonZeker?

Ook installaties die in het verleden geplaatst zijn door 1 van onze deelnemers kunnen in aanmerking komen voor een certificaat. Uw installatie dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uw installatie is maximaal 6 maanden oud
  • Uw installateur was deelnemer van de Stichting op het moment van plaatsing
  • Uw installateur is nu deelnemer van de Stichting
  • Alle gebruikte elektrische componenten zijn vooraf goedgekeurd door de stichting (bij twijfel neemt u contact op met uw installateur)

Om uw certificaat aan te vragen, dient u zich te richten tot uw installateur. Deze zal uw certificaataanvraag in behandeling nemen.

Meer weten? Stel uw vraag via het contactformulier op de contactpagina