Over Stichting Garantiefonds ZonZeker

Consumenten en bedrijven kiezen veelal voor grote installateurs met de overtuiging dat deze grote installateurs beter in staat zijn om hun afspraken na te komen en garanties te bieden. Daarnaast zien we dat consumenten steeds meer zand in de ogen gestrooid wordt op het internet. Mooie beloftes maar ook angst. Angst die gezaaid wordt voor specifieke producten, of soms zelf voor de kleine installateur.

Goed bedoelde (inkoop)acties die door grote partijen worden georganiseerd die een vertrouwd aanzien genieten bij de consument. Het resultaat is dat tijdens dergelijke actieperiode de lokale verkoop nagenoeg stilvalt, wat voor enorme kopzorgen zorgt bij de kleine installateurs.

Stichting Garantiefonds ZonZeker (SGZZ) is ontstaan doordat verschillende kleine installateurs meerdere malen de gevolgen van bovenstaande voorbeelden ondervonden. Door de krachten van een grote groep gelijkgestemden te bundelen, kan een collectief gesmeed worden wat zelfs meer kan dan de grote installateur.

De stichting is in maart 2016 opgericht en had al direct 5 deelnemend installateurs. De stichting richt zich in de eerste instantie op Zuid Holland, maar zal na enkele maanden haar vleugels uitslaan over geheel Nederland.

De kracht van SGZZ – en hun deelnemers

Iedere deelnemer wordt vooraf beoordeeld op de volgende punten:

 • Ervaring: De deelnemer heeft aan de stichting getoond het gehele traject (inkoop tot oplevering) zelfstandig uit te voeren volgens de geldende voorschriften en regelgeving. De deelnemer dient een minimaal aantal installaties op jaarbasis zelfstandig uitgevoerd te hebben.
 • Vakbekwaamheids papieren: De stichting vraagt een hoog opleidingsniveau voor zowel het ontwerpen als de installatie van de systemen
 • Duidelijkheid voorwaarden: Deelnemers dienen hun offertes en facturen op een standaardwizje te versturen, waarbij gebruik gemaakt wordt van standaard leveringsvoorwaarden
 • Verzekering: Een beroeps aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor deelnemers
 • On site controle van gerealiseerde installaties: Stichting selecteert de installatie

Alle installaties dienen volgens de geldende regelgeving en richtlijnen van de fabrikant geplaatst te worden. De stichting heeft hier opleverraporten beschikbaar. Iedere installatie die door een deelnemer geplaatst wordt:

 • Wordt vooraf gemeld aan de stichting. De deelnemer ontvangt een bevestiging van deze aanmelding die aan de klant doorgestuurd moet worden;
 • Wordt na plaatsing afgemeld bij de stichting
 • Indien de eigenaar een certificaat wenst, dan levert de deelnemer de volgende bescheiden aan:
  • Het volledig ingevulde opleverraport van de stichting, ondertekend door zowel de installateur als de eigenaar
  • Het volledig ingevulde aanmeldformulier ondertekend door zowel de installateur als de eigenaar
  • De eindfactuur
  • Foto’s van de installatie alsmede details zoals serienummers

Door de bomen ziet niemand het bos meer. De enorme hoeveelheid aan producten en specificaties maakt het bijzonder lastig om een keuze te maken uit de producten. Eer productgarantie op een omvormer van 10 jaar is mooi, echter als het rendement van de omvormer na 6 jaar nog maar 70% is dan schiet u er nog niet veel mee op. Of wat dacht u van een rendementsgarantie op een paneel van 25 jaar? Wist u dat dit wat anders is dan de productgarantie die doorgaans maar 10 jaar is?

Zonzeker heeft alle kennis van de installateurs gebundeld en zijn tot een White list gekomen van producten. Een ZonZeker installateur zal altijd lerveren vanuit deze white list, zodat u verzekerd bent nav kwalitatief goede producten, waar alle ZonZeker installateurs achterstaan.

Deelnemers worden regelmatig gecontroleerd of ze zich aan alle afspraken houden. We kennen de volgende controles:

 • Een controle in het veld van een installatie die net is geplaatst of op dat moment geplaatst wordt;
 • Een controle van de boekhouding.

Hiermee garanderen we dat onze installateurs scherp blijven op de kwaliteit.