Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag?, kijk dan eerst even bij de meest gestelde vragen ( FAQ ). Zon Zeker probeert zo veel mogelijk gestelde vragen met de antwoorden al in de FAQ te zetten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

Hoe weet ik of een installateur is aangesloten bij de Stichting?

Op onze deelnemerspagina staan alle actieve leden. Staat uw installateur er niet tussen? Dan is de installateur geen actief deelnemer van Stichting Garantiefonds ZonZeker. Bij twijfel kunt u navraag bij ons doen via het contactformulier! Wij raden u aan om de site nogmaals te controleren vlak voordat de installateur start met de werkzaamheden.

Ik heb een installatie besteld bij een deelnemer van Stichting ZonZeker. Hoe weet ik of mijn installatie is aangemeld bij de stichting?

Zodra uw installatie door uw installateur is aangemeld bij de stichting ontvangt u van Stichting Garantiefonds ZonZeker een bevestiging dat uw installatie is aangemeld. Dit is een email die direct vanuit het garantiefonds verzonden wordt waarbij uw installateur in de cc staat. In deze email treft u onder andere: 

 • Het installatienummer 
 • Uw naam en adres gegevens 
 • De opdrachtdatum en de installatiedatum (indien reeds afgesproken) 
 • De totale kosten en de aanbetaling 
 • Het totale vermogen van de installatie 

Deze email is voor u het bewijs dat uw installatie in aangemeld, en heeft u nodig indien u onverhoeds aanspraak moet maken op het fonds. 

Ik heb geen bevestiging van Stichting ZonZeker gekregen dat mijn installatie is aangemeld. Wat moet ik doen?

LET OP!! In deze situatie valt u niet onder de dekking van Stichting ZonZeker. U dient direct de volgende actie te ondernemen: 

 • U neemt contact op met uw installateur, en u vraagt hem te controleren waarom u nog geen bevestiging heeft gehad. Uw installateur is verplicht om uw installatie aan te melden. 
 • Indien uw installateur verzuimt de installatie te melden, dan staat het u uiteraard vrij om de opdracht weer in te trekken. 
 • Het is verstandig om geen enkele aanbetaling te doen, zolang u geen bevestiging heeft gehad van de inschrijving. 

Opmerking: Nadat u de opdracht heeft verstrekt mag u ervan uitgaan dat de installatie binnen 1 week is gemeld bij de stichting. 

Ik heb een order geplaatst bij een deelnemer. Hoe weet ik zeker dat deze gedekt wordt door de stichting?

Zonder een aanmelding bij Stichting Garantiefonds ZonZeker kunt u géén aanspraak maken op de regelingen van de stichting. Het is daarom belangrijk om kennis te nemen van onderstaande procedure:

Iedere installatie wordt door de installateur direct gemeld bij Stichting Garantiefonds ZonZeker. U als zonnepanelen-eigenaar ontvangt van Stichting Garantiefonds ZonZeker een bevestigingse-mail in uw mailbox. Heeft u deze bevestiging niet ontvangen? Dan is uw installatie (mogelijk) niet aangemeld bij de stichting. U kunt dit navragen bij uw installateur. Ontvangt u daarna nog steeds geen bevestiging? Dan verzoeken wij u om het klachtenformulier in te vullen.

Kan ik de stichting ook telefonisch bereiken?

Ja, u kunt de Stichting telefonisch bereiken op 0181-55 55 00. De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 16:00 en 17:00. U kunt ook altijd een bericht inspreken, zodat wij u terug kunnen bellen.

Waarom zou ik kiezen voor een deelnemer van Stichting Garantiefonds ZonZeker, terwijl ik toch een ruime garantie heb van de fabrikant?

Door een installatie af te nemen bij een deelnemer van Stichting Garantiefonds ZonZeker, beschikt u over zekerheden die veel verder gaan dan de fabrieksgarantie vallen, denkt u hierbij aan:

 • Uw installateur is een vakman, die voldoet aan de voorwaarden van de stichting. U haalt hiermee gegarandeerd een vakman in huis.
 • Gebruik van producten die goedgekeurd zijn door het collectief. Dat betekent een duidelijke fabrieksgarantie, goede service van de fabrikant en een financieel gezonde fabrikant. Alle producten hebben minimaal 10 jaar fabrieksgarantie.
 • Uw aanbetaling is gegarandeerd. Gaat uw installateur failliet, dan zal een andere deelnemer uw installatie afbouwen / leveren.
 • Een geschillen commissie tot en met de oplevering van uw installatie
 • Bovengenoemde zekerheden krijgt u van uw installateur bij iedere installatie!

Indien u kiest voor een certificaat van de stichting, dan gaan deze zekerheden nog verder:

 • Kosteloze service op al het garantiewerk, tot 15 jaar na installatiedatum; Ook bij faillissement van uw installateur.
 • Volledige zekerheid tot 15 jaar na installatiedatum. Ook voor producten die buiten de fabrieksgarantie vallen
 • Reiniging en volledige controle van uw systeem na 5 tot 7 jaar (ZonZeker Extra)
 • Geschillencommissie voor de gehele looptijd van uw certificaat

Hoe weet de stichting dat een deelnemer een goede installateur is?

Iedere deelnemer is uitgebreid gescreend voordat deze kon toetreden tot de Stichting.  Een installateur wordt gecontroleerd op vakbekwaamheid, ervaring, leveringsvoorwaarden, verzekeringen en presentatie. Daarnaast word een willekeurige installatie van de deelnemer in het veld gecontroleerd. Alleen installateurs die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen toetreden tot de Stichting.

Ik ben het niet eens met mijn installateur en we komen er niet uit, wat nu?

Neem in een dergelijke situatie altijd contact op met Stichting Garantiefonds ZonZeker. Door bemiddeling kan de stichting in bijna alle gevallen hulp bieden. Let op: uw installatie moet aangemeld zijn bij de stichting!

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens alleen gebruikt worden voor het borgen van mijn zekerheden?

De stichting is zuinig op uw persoonlijke gegevens. Deze zijn nooit aan partijen beschikbaar gesteld die niets te maken hebben met het borgen van uw zekerheden. Uiteraard blijft dit in de toekomst ook zo. Met de AVG wetgeving heeft de stichting dit verwoord in een Privacy statement welke u hier kunt nalezen.

Ik ga verhuizen, hoe draag ik de zekerheden/het certificaat over?

U kunt hiervoor het verhuisformulier invullen. Het verhuisformulier kunt u downloaden vanaf de ZonZeker voor Eigenaren-pagina.

Certificaten

Mijn installateur is niet aangesloten. Kan ik dan wel beschikken over een certificaat van Stichting Garantiefonds ZonZeker?

Helaas komt u dan niet in aanmerking voor een certificaat van Stichting Garantiefonds ZonZeker. Van externe installateurs kunnen wij namelijk niet garanderen dat zij aan de eisen voldoen, waar de stichting voor staat. Indien u over een certificaat wilt beschikken, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • U vraagt uw installateur om zich aan te sluiten bij de stichting. De aanmeldprocedure neemt tussen de twee en 4 weken in beslag;
 • U kiest een deelnemer van de Stichting. Zie hiervoor onze deelnemerspagina’s

Op onze deelnemerspagina staan alle actieve leden. Staat uw installateur er niet tussen? Dan is de installateur geen actief deelnemer van Stichting Garantiefonds ZonZeker. Bij twijfel kunt u navraag bij ons doen via het contactformulier!

Ik heb een certificaat aangevraagd, echter ik heb mijn certificaat nog niet ontvangen?

De certificaten worden door de Stichting 1 keer per maand opgesteld en worden per e-mail toegestuurd. Normaal gesproken heeft u altijd binnen 6 weken uw certificaat per e-mail ontvangen. Wacht u reeds langer, dan heeft uw installateur mogelijk het dossier niet volledig aangeleverd en/of de kosten voor het certificaat niet afgedragen. Neem contact op met uw installateur. Duurt dit te lang, vul dan het klachtenformulier in.

Ik heb al een tijdje zonnepanelen en wil een ZonZeker certificaat, kan dat?

Dat is alleen mogelijk indien de installatie is geplaatst door een actief deelnemer van de stichting. U kunt dit controleren op onze deelnemerspagina’s. Een certificaat kan alleen aangevraagd worden door de installateur die de installatie heeft geplaatst.

Hoe weet ik dat ik recht heb op een certificaat?

Uw installateur dient ervoor te zorgen dat de kosten voor het certificaat vermeld staan op de offerte. Bij het verstrekken van de opdracht, dient expliciet vermeld te worden dat u kiest voor een Basis of Extra certificaat. Staat er niets vermeld, dan is er sprake van een Budgetdekking.

Ik heb reeds een Basis certificaat en wil deze uitbreiden met het Extra certificaat. Kan dat?

Ja. Hiervoor gelden echter een aantal bijzondere bepalingen, namelijk:

 • Dit kan tot maximaal 3 jaar na oplevering van uw installatie
 • Het jaarabonnement wordt met terugwerkende kracht afgerekend
 • De administratieve kosten voor de verstrekking van een nieuw certificaat dient u tevens af te rekenen (momenteel €30)
 • De gehele aanvraag dient door uw installateur ingediend te worden

Let op: Het is niet mogelijk om deze upgrade uit te voeren indien uw installateur niet meer is aangesloten bij SGZZ.

Hoe weet ik dat ik een certificaat heb?

U krijgt het certificaat per e-mail toegestuurd vanuit de stichting, ondertekend door het garantiefonds, inclusief een digitale brief en de voorwaarden.

Ik heb een bevestiging van de stichting. Is dit het certificaat?

Nee. De e-mailbevestiging van de stichting geeft aan dat u bent aangemeld voor de Budgetdekking. Hiermee bent u gedekt tot de oplevering van de installatie.

Ik heb mijn certificaat nog niet ontvangen per e-mail. Wat moet ik doen?

Richt u zich direct tot uw installateur. Deze dient uw certificaat aan te vragen direct nadat uw installatie is opgeleverd. Indien u denkt dat dit te lang duurt, dan kunt het klachtenformulier invullen.

Faillissementen 

Onderstaande vragen hebben allemaal betrekking op installateurs van Stichting Garantiefonds ZonZeker die failliet zijn.

Ik heb geen certificaat terwijl dit wel is toegezegd door mijn installateur. Wat nu?

Dan heeft u in beginsel geen recht op de zekerheden die de certificaten bieden. Er is een uitzondering, echter dan moet u zelf kunnen aantonen dat u een certificaat wenste en deze ook afgerekend is met de installateur. Ga naar het formulier Service en bemiddeling na oplevering, vul dit geheel in, en stuur de volgende bijlagen mee:

 • Offerte / opdrachtbevestiging
 • Factuur
 • Betalingsbewijs

Indien vastgesteld kan worden dat u uw certificaat heeft betaald, dan zal de stichting u alsnog een certificaat verstrekken.

Mijn installatie draait prima. Wat moet ik doen?

U hoeft helemaal niets te doen. Met een certificaat van de stichting weet u dat indien er een storing is, u kosteloos een beroep kunt doen op de stichting.

Mijn installatie staat in storing. Wat moet ik doen?

Indien er een storing in uw systeem voordoet, dan onderscheiden we 2 situaties:

1) U beschikt over een certificaat van de Stichting: Vul het formulier Service en bemiddeling na oplevering in. Een ZonZeker installateur zal contact met u opnemen en de storing kosteloos verhelpen.

2) U beschikt niet over een certificaat: Vul het formulier Service en bemiddeling na oplevering in. Een ZonZeker installateur zal contact met u opnemen en de storing verhelpen. U dient deze installateur zelf te betalen voor het uitgevoerde servicewerk.

Mijn installatie is niet opgeleverd. Hoe zorg ik ervoor dat de installatie alsnog wordt opgeleverd?

Van belang is dat uw installatie is aangemeld bij de stichting. Vul het formulier Service en bemiddeling voor oplevering in. Verzamel zoveel mogelijk informatie en upload deze bij het formulier, zoals:

 • Offerte
 • Opdracht
 • Foto’s van de installatie
 • Mailwisseling met uw installateur

Uw gegevens zullen beoordeeld worden. Indien blijkt dat u onder de garantieregeling valt, dan zal de installatie afgebouwd worden door een ZonZeker installateur. Indien er nog een vordering openstaat van uw installateur, dan zal de stichting namens u in contact treden met de curator.

Mijn installatie werd door mijn installateur gemonitord, wat moet ik doen?

Indien uw installatie is voorzien van een certificaat dan kan een andere Zonzeker installateur deze monitoring overnemen. Vul hiertoe het formulier Service en bemiddeling na oplevering in. Vermeld bij het onderwerp “Overdracht Monitoring”.

Welke risico’s loop ik bij een faillissement van mijn installateur?

Helaas is fabrieksgarantie niet zaligmakend. Waar kunt u mee te maken krijgen indien uw installatie niet is aangemeld bij de stichting? Een greep uit onze ervaringen:

 • Uw installateur gaat failliet terwijl deze net voor u een defect onderdeel heeft besteld. De fabrikant zal dit onderdeel niet nogmaals verstrekken. U dient zelf bij de curator aan te kloppen en dit onderdeel op te vragen.
 • Bij een service vraag: in de praktijk blijkt het lastig voor consumenten om verhaal te halen bij de fabrikant. Deze wil nagenoeg altijd via een installateur handelen. Ofwel u dient alsnog een installateur in te schakelen om uw installatie te servicen.
 • Uw installatie is niet opgeleverd, maar het materiaal is wel geleverd. De curator zal u sommeren om de openstaande bedragen te voldoen. U dient zelf in gesprek te gaan met de curator en aan te tonen dat uw installatie niet is opgeleverd.
 • Er is een geschil met de installateur waardoor waardoor een deel van de factuur nog openstaat. U dient zelf in gesprek te gaan met de curator en aan te tonen dat uw installatie niet is opgeleverd.

Bovenstaande risico’s zijn allemaal ondervangen indien u beschikt over een certificaat van Stichting Garantiefonds ZonZeker.

Service

Ik heb denk ik een storing, bij wie moet ik zijn om de storing te melden?

In eerste instantie dient u contact op te nemen met uw installateur. Als deze failliet is of niet meer bestaat kunt u de storing melden via het formulier Service en bemiddeling na oplevering.

Hoe plaats ik een review over Stichting Garantiefonds ZonZeker op Google?

Stap 1: Zorg dat u bent ingelogd met uw Google-account
Stap 2: Klik op de volgende link: g.page/StichtingGarantiefondsZonZeker/review
Stap 3: Selecteer het aantal sterren dat u Stichting Garantiefonds ZonZeker geeft en deel eventuele extra informatie/feedback en foto’s.
Stap 4: Heeft u alles ingevuld? Klik ten slotte op ‘Posten’. Uw review zal dan worden gepubliceerd.
Veel succes met het plaatsen van uw review en alvast bedankt voor de moeite! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Iedereen die een positieve review plaatst over Stichting Garantiefonds ZonZeker ontvangt een leuke attentie. Heeft u een review geplaatst? Stuur dan een e-mail naar redactie@sgzz.nl met uw adresgegevens, dan sturen wij de attentie u spoedig toe.
U kunt uw reviews altijd terugvinden en eventueel aanpassen via uw Google-account. Hoe u dit doet, leest u hieronder.
Uw review bewerken en/of verwijderen
 • Open Google Maps op uw computer: https://www.google.com/maps
 • Klik in de linkerbovenhoek op het Menu-icoontje met 3 streepjes
 • Klik op ‘Mijn bijdragen > Reviews’
 • Klik naast de review die u wilt bewerken of verwijderen op ‘Meer’, via de 3 puntjes onder elkaar
 • Kies een optie en volg de instructies

Ik wil graag een ZonZeker installateur worden, hoe kan ik mij aan melden?

U kunt zich aan melden via het formulier op de website. Zon Zeker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik heb mij aangemeld, echter ik ben niet toegelaten op basis van de eerste scan. Ben ik de Stichting dan iets verschuldigd?

Nee. Mocht uit de eerste scan blijken dat u niet aan de vereisten (kan) voldoen, dan wordt u persoonlijk ingelicht. U heeft geen enkele verplichting richting de stichting.

Stel dat een collega deelnemer Failliet gaat moet ik dan kosteloos zijn werk overnemen?

Nee. We onderscheiden twee situaties:

 1. Indien het faillissement vlak voor de oplevering plaatsvond: De eventuele aanbetaling krijgt u van de stichting uitbetaald. Het restant betaald de klant volgens de gemaakte afspraken (de zogenoemde afbouwregeling). Na oplevering blijft deze klant in uw klantenbestand.
 2. Indien het faillissement na oplevering plaatsvond: Indien er service op een installatie verleent moet worden, en de vergoeding vanuit de fabrikant is lager dan de norm die de stichting heeft gesteld, dan dan wordt de vergoeding vanuit het fonds aangevuld.

In alle gevallen geld dat de stichting altijd in overleg met de deelnemer(s) zal treden. Er geld geen verplichting.

De stichting biedt zekerheden tot 15 jaar aan eigenaren. Moet ik deze service altijd zelf bekostigen bij mij eigen klanten?

Nee. We onderscheiden de volgende situaties indien een eigenaar in het bezit is van een certificaat:

 1. Er ontstaat een servicemelding binnen 10 jaar na installatiedatum: In dit geval dient u de service kosteloos te verlenen. U ontvangt alleen een vergoeding van de fabrikant (indien van toepassing);
 2. Er ontstaat een servicemelding tussen 10 en 15 jaar na installatie datum. In dit geval wordt de vergoeding van de fabrikant aangevuld tot de norm die de stichting hanteert. Mocht een component vervangen of gerepareerd moeten worden, en valt deze buiten de fabrieksgarantie, dan krijgt u hier een vergoeding voor.

In alle gevallen geld dat de klant altijd kan rekenen op een kosteloze service zolang het certificaat geldig is. De oorspronkelijke installateur is altijd verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze service

Welke directe voordelen heb ik nadat ik ben toegetreden?

Door toe te treden heb je direct de beschikking over:

 1. Significante voordelen bij onze partners, zoals Solar Monkey, RSS en BDA
 2. Professioneel marketing materiaal. Vrij gebruik van het materiaal van de stichting
 3. Professionele opleverrapporten
 4. Een eigen deelnemerspagina op de site van de stichting.

Moet ik extra betalen voor leads die via de stichting binnenkomen?

Nee

Hoe lang duurt het voordat ik kan toetreden?

De snelheid hangt vooral af van de volledigheid van uw aanmelding. Indien u zich digitaal aanmeld, en het dossier is volledig, dan kan de toetreding binnen 3 weken gerealiseerd worden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mij aan te kunnen melden?

De voorwaarden zijn op hoofdlijnen:

 1. U dient minimaal 6 maanden actief te zijn als zelfstandig installateur. Daarnaast dient u minimaal 25 installaties volledig zelfstandig en in eigen beheer geplaatst te hebben;
 2. Minimaal in bezit van vakbekwaamheidspapieren “Dakmontage van zonne-energiesystemen” en “installeren van zonne-energie systemen” bij BDA.
 3. U offereert en factureert op consistente wijze en onder vaste leveringsvoorwaarden.

Wat kost het om bij de stichting aan te sluiten als installateur?

De toetreding bedraagt eenmalig 750,=. Een jaarlidmaatschap is er vanaf E499,= voor kleine zelfstandige deelnemers.

Er is een regeling die het voor kleine deelnemers extra interessant maakt, waarbij de kosten voor toetreding gespreid betaald kunnen worden.

Ik heb mij aangemeld als nieuwe installateur. Kunnen mijn installaties al aangemeld worden?

Nee, u dient te wachten op de goedkeuring van de stichting. Pas nadat u formeel bent toegetreden tot de stichting kunt u uw installaties aanmelden.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens alleen gebruikt worden voor het borgen van mijn zekerheden?

De stichting is zuinig op uw persoonlijke gegevens. Deze zijn nooit aan partijen beschikbaar gesteld die niets te maken hebben met het borgen van uw zekerheden. Uiteraard blijft dit in de toekomst ook zo. Met de AVG wetgeving heeft de stichting dit verwoord in een Privacy statement welke u hier kunt nalezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!