Salderingsregeling verlengd tot 2023

Het was een tijdje onzeker of de salderingsregeling voor zonnepanelen zou blijven bestaan, maar aan die onzekerheid is op 26 april 2019 een einde gekomen. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023, en dat is goed nieuws! Investeren in zonnepanelen blijft hierdoor voor huishoudens en bedrijven financieel extra aantrekkelijk.

Wat is de salderingsregeling?

Zonnepanelen wekken stroom op. Wanneer een huishouden of bedrijf met zonnepanelen meer stroom opwerkt dan het verbruikt, levert het de stroom terug aan het (elektriciteits)net. De energieleverancier streept jaarlijks de teruggeleverde stroom weg tegen de verbruikte stroom. Als er in het jaar meer is opgewerkt dan verbruikt, ontvangt de zonnepaneleneigenaar een zogenaamde ‘terugleververgoeding’. Deze terugleververgoeding staat gelijk aan het bedrag dat je betaalt voor stroomafname en is inclusief belastingen en transportkosten. Gemiddeld ligt deze vergoeding tussen de €0,04 en €0,08 per kWh, maar er zijn energieleveranciers die een nog hogere vergoeding bieden.

Met de salderingsregeling maakt de overheid het dus mogelijk om de investering in zonnepanelen nog sneller terug te verdienen. Tot 1 januari 2023 verandert er niets aan de salderingsregeling en dat biedt investeringszekerheid.

Wat gebeurt er vanaf 2023 met de salderingsregeling?

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Het voordeel dat zonnepaneleneigenaren ontvangen voor het terugleveren van stroom zal hierdoor steeds iets minder zijn. In 2031 zal de salderingsregeling geheel zijn afgebouwd en is het voordeel op de energiebelastingen nihil. Eigenaren van zonnepanelen ontvangen dan alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom en zullen daarnaast energiebelasting gaan betalen over de teruggeveerde stroom aan het net. Hoe de exacte afbouw van de salderingsregeling eruit gaat zien is op dit moment nog onbekend. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) komt hier naar verwachting eind 2019 op terug.

Wel of geen zonnepanelen meer kopen? Juist wel!

Tot 2023 verandert er niets en kunnen huiseigenaren en bedrijven nog flink profiteren van financieel voordeel door de salderingsregeling. Ook na 2023 blijven zonnepanelen een goede investering. Zo worden zonnepanelen steeds goedkoper en staan de ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen niet stil. Denk maar eens aan een thuisaccu of -batterij waarin je opgewerkte energie kunt opslaan om te gebruiken wanneer je het nodig hebt, bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische auto.

Lees voor meer informatie het online nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de verlenging van de salderingsregeling.