Aanbetalen van Zonnepanelen

Eerder berichte wij u reeds de samenwerking tussen Stichting Garantiefonds ZonZeker met BuyRely. Dat ook BuyRely, welke veilig aanbetalen van met name duurdere zonne installaties mogelijk maakt,  een schot in de roos is, blijkt uit een stevig aantal groothandels die inmiddels zijn aangesloten bij BuyRely. Meer keuze betekent meer mogelijkheden voor zowel installateurs als aspirant eigenaren van zonnepanelen.Leest u mee welke groothandels inmiddels zijn aangesloten:

Met deze combinatie aan groothandels zijn nagenoeg alle installaties die door onze leden geleverd worden, via BuyRely aan te bieden.

Het kan zijn dat de installateur een grotere aanbetaling verlangt, omdat hij/zij de leverancier van de zonnepanelen voor een groot deel moet aanbetalen. Deze situatie komt veel voor bij kleine installateurs indien zij middegrote projecten uitvoeren. De stichting biedt reeds een aanbetalingsgarantie aan de kopers van zonnepanelen van maximaal 10% (met een maximum van 2.000,=).  Mocht dit onvoldoende zijn voor de installateur om bijvoorbeeld grotere projecten te financieren, dan kan een beroep gedaan worden op de diensten van BuyRely. Met Buyrely kunt u in enkele eenvoudige stappen de zekerheid verkrijgen dat uw investering niet verloren gaat indien uw installateur failliet gaat, of indien hij / zij de afspraken niet nakomt. Uw bepaalt op welk moment wie betaald wordt. Wilt u precies weten hoe het werkt? Kijk dan op www.buyrely.eu

Zon.Energie.Zonder Zorgen, daar staat Stichting Garantiefonds ZonZeker voor. Meer weten over de stichting? Kijk op onze site: www.zonzekerzonderzorgen.nl.